رازق الارزاق اسوه اخلاق

لبیک لبیک صل الله علیک

کعبه ی عشاق قبله ی افاق 

لبیک لبیک صل الله علیک

جان عوالم شده وقف زینب 

از این به بعد تو در وصف زینب 

بگو عالمه بگو فاضله

خط قرمز ابو فاضله 

سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود 

کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود

 مطالب مرتبط