امنا یا زهرا

گل زیبای آسمونایی

تو که رمز دم مسیحایی

تویی همتای حضرت حیدر 

تو که ام الحسینی زهرایی

شب جشنه شب عید 

روح کوثر به دنیا دمید 

مژده بدید عشاق مادرم رسیدمطالب مرتبط