ای حضرت معشوق علی علی

ای حاکم مطلق یا حیدر کرار

 

تا هستم مستم مست از نام علی

لبریز از جام علی منم عبد و غلام علی

 

دین و دنیا دارم دره این خونه جا دارم

قنبر نیستم اما مثه حیدر مولا دارم

 

بر کشور دلها هستی تو شهنشاه

ما صید تو هستیم حیدر ولی الله

 

افتادم من بر خاک کوی علی

بر لب هو هوی علی  بزنم ز سبوی علی

 

میخونم اسوده علی محبوب معبوده

همراه پیغمبر تو شب معراجم بوده

 

فرزند تو مولا کشتی نجات

می خونه عشاق ایوون طلات

 

عالم روزی خورده از خان علی

شاه مردان علی شده فاطمه جان علی

 

دل بیمار عشقه چه جنونی داره عشقت

مثل میثم میدم سرم و رو دار عشقتمطالب مرتبط