نور داره قلب زمین و اسمونا رو میگیره

شور داره تمومی عالم بالا رو میگیره

باز دلا بهونه ی ام ابیها رو میگیره

چشم انتظار روزظهوریم 

با  ذوالفقار مولا بیاد 

هدیه ی روز مادر همینه 

مهدی پسر زهرا بیاد

ای خدا  فرجی کن 

منتقم بیاد از راه 

روی دوش بگیره 

پرچم علی ولی اللهمطالب مرتبط