چشمت روشن ای پیغمبر

انا اعطیناک الکوثر

بدخواهت میمونه ابتر

انا اعطیناک الکوثر

حقیقت لم یزلی 

عشق خدا عشق علی

گل یاس عالم بالا 

نور خلقت مادر بابا

اومد امشب حضرت زهرامطالب مرتبط