مدح | بار دگر تجلی حی قدیر گشت

حاج حسن خلج

بیشتر

بار دگر تجلی حی قدیر گشت

میلاد با سعادت عبدالعظیم گشت

دوباره خدا خودنمایی کرد

دوباره خدا تجلی نمود
مطالب مرتبط

زمزمه | یاعلی یاعلی مالک ملک دلی
زمزمه | یاعلی یاعلی مالک ملک دلی

سه شنبه, 03 اردیبهشت 1398

پخش
حسین علیک السلام خداکنه برگردی
حسین علیک السلام خداکنه برگردی

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش