بار دگر تجلی حی قدیر گشت

میلاد با سعادت عبدالعظیم گشت

دوباره خدا خودنمایی کرد

دوباره خدا تجلی نمود
مطالب مرتبط

چه بگویم نگفته هم پیداست
چه بگویم نگفته هم پیداست

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
مالک دل
مالک دل

پنج شنبه, 15 تیر 1402

پخش