وقتی میام تو روضه ها عرشو می بینم
 
شکر خدا که روزی خور ام البنینم
 
سایه لطفش رو سرمه
 
مادر عباس مادرمه
 
حیفه اگر سمت بقیع دلارو زائر نکنیم
 
حیفه اگر یه یادی از سید ذاکر نکنیم
 
اگه دیونه ندیده ای به ما میگن دیونه
 
اگه دیونه شنیده ای به ما میگن دیونه
 
عقل از سر من پریده و دیونگی جا گرفتهمطالب مرتبط

أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش
به رنگ یاس
به رنگ یاس

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا

دو شنبه, 13 مرداد 1399

پخش
یک شب به بیابان نجف
یک شب به بیابان نجف

شنبه, 01 شهریور 1399

پخش