برکت رو سر عالم میباره

بارون رو چشا منت میذاره 

اگر که امشب تموم عالم دخیل ببندن

والله که بازم جا داره 

هر کسی گرفتاره 

زندگیش گره داره 

امشبو نده از دست 

حرفتو بزن راحت

از آقا بگیر حاجت

هر چقدر بخوای باز هم 

شبه حاجتای مهمه 

بگو یا جواد الائمه

خلقا داره چشمش نور زهرا

خلقا تو وجودش شور مولا

اومده تا که همیشه باشه 

چشم و چراغ خونه ی علی بن موسی
مطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش