به نام پسر حیدر کرار 

یل صف شکن عرصه پیکار 

سپهدار و وفادار همان دلبر و دلدار 

که اسمش همه جا گرمی بازار  

اگر اذن دهد اول دفتر بنویسم 

که ابالفضل علمدار 

قلم در قدم مدحت او مانده و مات است 

شب عشق و برات است 

نثار قدم او صلوات است 

بریزید به پایش گهر ناب که آمد پسر حضرت ارباب 

همان ماه که مهتاب زند بوسه به پایش 

علم نور  لوايش نفس غيرت و ايثار 

صدایش به هوایش دل ما پر زند و مرحله در مرحله ساغر زند 

و نعره ی حیدر زند و مست شود مست 

که امشب شب شوق است دلم در تب شوق است 

درخشنده عجب کوکب شوق است 

لبالب دو سه پیمانه کن ای ساقی میخانه 

که مستانه کشم نعره به تکرار ، ابالفضل ..مطالب مرتبط

سرود | عاشقی اول رسوائیه
سرود | عاشقی اول رسوائیه

چهار شنبه, 21 فروردین 1398

پخش
دعای ندبه
دعای ندبه

جمعه, 31 مرداد 1399

پخش
امشب حسنات می فرستد زهرا | مدح
امشب حسنات می فرستد زهرا | مدح

چهار شنبه, 21 فروردین 1398

پخش
حال من بستگی داره به عشق
حال من بستگی داره به عشق

چهار شنبه, 11 دی 1398

پخش