مُرشِدَم گفت كه امروز طرب بايد داشت

مثل تسبيح فقط ذكر به لب بايد داشت

نرسی پای پياده نفسی تا معراج

رهرو راهِ خدا مركب شب بايد داشت

ای كه سلمان شده و در پی مِنّا شدنی

بر سر سفره ات از يار رطب بايد داشت

سائلی بر در اين خانه تفاوت دارد

پيش ارباب كرم دست طلب بايد داشت

از مقامات ابالفضل چنين دانستم

پيش از هرچه در اين راه ادب بايد داشت

 

هركه از سيره ی سقا خبری داشت پريد

هركه از راهِ ادب بال و پری داشت پريد

 

دل من حرف به اندازه ی دنيا دارد

هر چه امروز قلم حرف زند جا دارد

چشم طبعم به قد و قامت سروی خورده

كه چنين قامت شعرم قد و بالا دارد

يا الهی به ابالفضل شده مشق شبم

لفظ بی صحبت از دوست چه معنا دارد

بين خورشيدترين های دو عالم امشب

ماهی از راه رسيده كه تماشا دارد

شوق بانوی كلابيّه عظيم است كه حال

تُحفه ای پيشكش حضرت زهرا دارد

جان به قربان كسی كه ز امامش حكم

انّ العباس دَقّ العلم و دَقّا دارد

 

پرورش يافته ي آل عبا عباس است

عالِم غير معلم به خدا عباس است

 

از دلِ تو به خدا نيست دلی درياتر

از دو چشم تو نديده ست كسی گيراتر

به خدا ماهِ شب چهاردهم مُعتَرف است

نيست از ماهِ بنی هاشميان زيباتر

در دلِ جنگ چنانی كه همه ميگويند

بعد مولا نبُوَد از تو كسی مولاتر

آن كه گفته رفع الله به ما فهمانده

نيست از رايت عباس علمی بالاتر

گرچه سيراب دهد آب به تشنه ساقی

آنكه لب تشنه دهد آب بُوَد سقاتر

 

شب ميلاد تو با حالِ خراب آمده ام

با لب تشنه پی ِجرعه ی آب آمده ام

 

دلِ من جز تو نبوده است گرفتار كسی

نه گرفتار كسی نه پی ِديدار كسی

مرغ باغ ملكوتِ توام و ننشينم

غير ديوار تو يک لحظه به ديوار كسی

جز سر كوی تو جايی خبری نيست كه نيست

مشتری ات نرود بر سر بازار كسی

سر سال آمده و آمده ام محضر تو

راه انداختن ِمن ، نبُوَد كار كسی

زير دِين احدی نيستم الّا عباس

نشوم غير تو يک لحظه بدهكار كسی

 

دلم از بس كه نديده است تورا سنگ شده

به هوای حرم علقمه دلتنگ شده

 

علقمه گفتم و ديدم دلم از پا افتاد

ياد لبهای علی اصغر و دريا افتاد

علقمه گفتم و ديدم كه سواری بی دست

تير آنقدر به او خورد كه از نا افتاد

علقمه گفتم و ديدم كه عمودی آمد

ناگهان در وسط معركه سقا افتاد

شيری افتاد ز پا و همگی شير شدند

گذر گرگ به آهوی حرم ها افتاد

وسط اين همه سرنيزه و شمشير و سنان

ناگهان چشم علمدار به زهرا افتاد

 

روضه ی دست بريده وسط علقمه بود

روضه خوان دست بدون رمق فاطمه بودمطالب مرتبط

یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش