به خدا دنیارو نمیخوام بی اباالفضل 

جنت الاعلا رو نمیخوام بی اباالفضل

کسی همتاشو ندیده 

نه ندیده نه شنیده 

چون خدا تنها تو عالم یه اباالفضل آفریدهمطالب مرتبط

اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش