چه شهد و عسلی

چه شکر در شکری

چه در و گوهری 

چه قمر در قمری 

چه فرخنده شبی 

چه مبارک سحری 

میخنده خدا 

به شادی شاه لا فتی

که اومده ماه کربلا

فرشته ها میگن یک صدا

به این قد و بالا مرحبا

 مطالب مرتبط

اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش