ارتش حسین به خط یل اصحاب اومد

یک قدم عقب تر از ، خود ارباب اومد 

دلبر دلبرا اباالفضل

بزرگ نوکرا اباالفضل 

چه اصیله نصبش ، چه قشنگه لقبش

علویه غضبش ، حسنیه ادبش

یاحسین رولبش 

علم کش ها سینه سپر کردن

رجز ها رو حماسی تر کردن

میون دارای کربلا امشب

اهل حرم و باخبر کردن 

ای اهل حرم میرو علمدار خوش آمد علمدار خوش آمد 

سقای حسین سید و سالار خوش آمد علمدار خوش آمدمطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش