فلک يک آسمان خورشيد و ماه و اختر آورده
 ملک ساغر به بزم عاشقان از کوثر آورده
 به مکه آمنه بار دگر پيغمبر آورده
 و يا بنت اسد از جوف کعبه حيدر آورده
 و يا ام البنين ماه محمد منظر آورده
 عروس فاطمه ليلا علي اکبر آورده
 **
 جمال بي مثال حي سرمد زاده اي ليلا
 خدا را بهترين عبد مويد زاده اي ليلا
 پسر زادي و يا روح مجرد زاده اي ليلا
 به خلق و خوي و منطق هر سه احمد زاده اي ليلا
 محمد را محمد را محمد زاده اي ليلا
 قيامت قامتي زادي که با خود محشر آورده
 ***
 جمال بي مثال حضرت رب جليل است اين
 حسين و حيدر و زهرا و احمد را سليل است اين
 رخش جنٌت - لبش کوثر - دهانش سلسبيل است اين
 کليم است - مسيح است اين - ذبيح است اين - خليل است اين
 ز آل الله در دشت بلا اول قتيل است اين
 براي هديه در راه خدا دست و سر آورده
 **
 سزد جبريل از کوثر وضو گيرد زبان شويد
 مگر از غنچه ي لبهاش گل در وصف او رويد
 ملک در مصحف رخسار او روي خدا جويد
 بشر عطر محمد را ز باغ خُلق او بويد
 نه تنها يوسف زهرا - که دشمن مدح او گويد
 به حيرت - خصم را هم اين خدايي منظر آورده
 **
 سلام انبيا بر غيرت و اخلاص و ايمانش
 درود جان و تن تا صبح محشر بر تن و جانش
 چه قابل جان من جان همه عالم به قربانش
 حسين ابن علي بگرفته و بوسد چو قرآنش
 سزد تفسير گردد سوره ي والشمس در شانش
 مگو - کز مهر گردون هم رخي زيباتر آورده
 **
 رخش جنت - قدش طوبا - دلش کعبه - لبش زمزم
 پيامش روح قرآن و کلامش آيت محکم
 به تار طره اش بسته حيات عالم و آدم
 نه تنها بيت ثارالله جهان از او شده خرم
 ملايک در سما بگرفته اند اين ذکر را با هم
 که ليلا بر حسين ابن علي پيغمبر آورده
 **
 سلام اي آفتاب سرخ عاشورا علي اکبر
 درود اي آرزوي يوسف زهرا علي اکبر
 گل باغ جنان در دامن صحرا علي اکبر
 تويي در بزم جان ماه جهان آرا علي اکبر
 کرامت کن برات کربلا ما را علي اکبر
 که داغ کربلايت ناله از دلها برآوردهمطالب مرتبط

روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش