مگه مثل تو میاد دیگه توی دنیا نه والله

مگه عاشقی بدون تو میشه معنا نه والله

مگه پیدا میشه به مهربونیت آقا نه والله

ای وعده خدا و موعود صبح صادق

راه نجات خلق و راه شناخت خالق 

فصل الخطاب حق و گنجینه حقایق

عرش خدا واسه تو ریسه بندونه 

آسمون از شادی ستاره بارونه

هر کی با من همراهه اینو بخونه 

کسی که یاری مثل تو داره بیاره بیاره بیاره 

یه سر زلف تو توم عالم نداره نداره ندارهمطالب مرتبط

برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
دلتنگ حرمتم به کی بگم
دلتنگ حرمتم به کی بگم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
سلام امام رضا
سلام امام رضا

پنج شنبه, 03 آذر 1401

پخش
چشماتو به روی حیدر نبند
چشماتو به روی حیدر نبند

چهار شنبه, 22 دی 1400

پخش