اهلاً و سهلاً یا بقیّة‌الله

سلالة‌العشق! ای روشنی راه

نجات عالم، یابن‌الحسن بن علی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد

ابن علی بن حسین بن علی ولی‌الله

 

به هوش بودم از اوّل که دل به کس نسپارم

شمایل تو ندیده، نه عقل ماند و نه هوشم

 

نفس‌نفس هیجانم؛ تپش‌تپش ضربانم

دوباره شور و نشاطم؛ دوباره جوش و خروشم

 

اهلاً و سهلاً یا خلیفة‌الله

حقیقة‌العشق! ای دلبر دل‌ها

صاحب زمزم، یابن‌الحسن بن علی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد

ابن علی بن حسین بن علی ولی‌الله

 

دوباره محو نزول تجلّیات نگارم

پر از تراوش عشقم؛ گمان مبر که خموشم

 

اهلاً و سهلاً یا شریعة‌الله

طلیعة‌‌الشعق! ای تلألؤ ماه

قبله‌ی‌ عالم، یابن‌الحسن بن علی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد

ابن علی بن حسین بن علی ولی‌اللهمطالب مرتبط

دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش