بی تاب و بی قرارم

العفو بالرقیه

عبدی گناه کارم

العفو بالرقیه

شرمنده ام که از من

جز معصیت ندیدی

سنگین شدس بارم 

العفو بالرقیهمطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش