پشت خونه هیزمه آتیش میون دست مردمه

صدای ناله های مادرم میون این سر و صدا گمه

پشت خونه ی ما چرا شده دوباره ازدحام

صدای التماس فاطمه ست میگه چی شد سفارش بابام

چقدر نفس نفس میزد تا دیگه قامتش تا شد

بمیرم آخرش در با لگد باز شد

بین شعله ها زدن عزیز حیدرو چرا زدن

اگه زدن یکی بگه چرا جلوی چشم مرتضی زدن 

توی کوچه ها زدن چه وحشیانه بی هوا زدن

گناه مادرم مگه چی بود چهل نفر باهم چرا زدنمطالب مرتبط

اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش