ای کاش قطره باشم دریای من تو باشی 

ای کاش بنده باشم مولای من تو باشی 

از خویش پر گرفتم قرآن به سر گرفتم 

احیا گرفته ام تا محیای من تو باشی 

دیروز بی تو بودم امروز بی تو بودم

امشب رسیده ام تا فردای من تو باشی 

یابن الحسن کجایی ای داد از این جدایی 

یابن الحسن کجایی ای داد از این جدایی 

از شرم از ندامت از برزخ و قیامت

دیگر چه باک وقتی دنیای من تو باشی 

گفتم الهی العفو بخشد خدا اگر که

 آمین التماس شب‌های من تو باشی 

مطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش