نماهنگ دست های خالی از مجموعه زیر نور ماه با صدای سید مجید بنی فاطمه و تنظیم علی افسری ، تهیه شده در موسسه فرهنگی عقیق با مشارکت مرکز هنری رسانه ای نهضت

خدا خدا خدا خدا مرا مکن ز خود جدا

ببین دوباره آمدم به گریه های بی صدا

مرا ببین چه بی رمق رسیده ام آه

مرا ببین که از خودم بریده ام آه

اغثنی یا رب اغثنی یا رب

ببین که زار و خسته ام چه توبه ها شکسته ام

اگر چه دست خالی ام امید بر تو بسته ام

به خوبی ات بده مرا بیا بدل کن

شکسته ام بریده ام مرا بغل کن

اله العاصین ...مطالب مرتبط

همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش