ای دل من تو این یه ماه

پاک نشدی تو از گناه

مونده فقط برات یه راه 

فرو الی الحسین 

ای دل من دیگه بسه

دنیات اسیر هوسه 

راه نجات مشخصه

فرو الی الحسینمطالب مرتبط

اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش