تو عشق و عاشقی دلدادگی خوبه

زیارت توی اوج سادگی خوبه

خدا می دونه توی هر دلی وقتی

زیارت می ری خونوادگی خوبه

مطالب مرتبط