میاد خاطراتم جلوی چشام


تمر ذکریاتی أمام عيوني


من اون خستگی تو راهو می خوام


أريد تلك المشقة في الطریق


می‌خواستم مثه اهل بیت حسین


أريد أن أمضي فی هذا الطريق


با اهل و عیالم، پیاده بیام


بأهلي کما کان الحسین مع أهل بيته


آه حسرت توو سینمه و می باره چشام به پای غمت


قلبي مليء بآه الحسرات، تذرف عيوني دموعا لحزنك


این غم کم نیست لیاقتشو ندارم آقا، بیام حرمت


لیس هذا الحزن بقلیل، وأنا لا أستحق أن آتی إلى حرمك


جاده به جاده، پای پیاده


بكل طريق، أخطو خطواتي


جا موندم اما زائر زیاده


بقيت أنا رغم كثرة الزوار


 


***


 


پریشونه حالم فدای سرت


إن حالي مضطربة، فداء لرأسك


فدای پریشونی خواهرت


فداء لاضطراب أختك


این اشکام برای خودم نیست فقط


ليست دموعي من أجلي


دلم توو خرابه ست پیش دخترت


بل و قلبی مع إبنتك في خرابة الشام


من جاموندم، ولی نه مثه، سه ساله ای که غمت رو خرید


بقيت أنا، لكن ليس مثل الطفلة التي اشترت حزنك


من جا موندم شبیه کسی که هر چی دووید ولی نرسید


بقيت أنا، كمن جرى ولم يصل الی مقصده


جاده به جاده، پای پیاده


بكل طريق، و أخطو خطواتي


جا موندم اما زائر زیاده


بقيت أنا رغم كثرة الزوار


***


 


أنا قد حُرِمْتُ مِنَ الأربعينْ


من از اربعین محروم شدم


 


و قَلبي عليكَ يأنُّ أنينْ


در حالی که قلبم برای تو آه می کشد


 


أيَمْضِيْ الجَميعُ و أبقَى هُنا


آیا همه بروند و من در اینجا بمانم؟


 


أُسَكِّنُ شَوقي و أُطفِي الحَنين ؟!


آیا از اشتیاقم به شما را ساکت کنم یا از دلتنگی ام بکاهم؟


 


آهٍ حسين … لقد قَتلوكْ… لقد ذَبحوكْ… و أنت رَمِيْ


آه یا حسین… تو را کشتند… تو را سر بریدند… وبر خاک افکندند


 


يا سيِّدي … فِداكَ أنا… و إنَّ هُنا… يَموجُ دَمي


ای مولای من! به فدای تو… که در اینجا … خون من به جوش آمده است


 


يَبْكِي عليكَ إنسانُ عَيني


مردم چشمم بر تو میگرید


 


عَهدِي لَديكَ في الأربعينِ


عهد من با تو در اربعین است


 


***


 


اَوَدُّ الذَّهابَ إلى الأربعينْ


میخواهم راهی سفر اربعین شوم


 


لأصْرُخَ ضِدَّ العِدا ” يا حُسين ”


تا بر سر دشمنان فریاد بکشم “یا حسین”


 


فهذي المَسِيرةُ تَحْمِي الحَياة


راهپیمایی اربعین ضامن بقای زندگی


 


من الداعشيِّين و المُعْتَدين


از متجاوزان و داعشی هاست


 


في الأربعين… أنُوحُ عَليكْ… أتوقُ إليكْ… وكلِّيْ مُنى


در اربعین… برای تو نوحه سر میدهم … وشیفته تو میشوم… وتمام وجودم آرزوست


 


الأربعين … عُلُّوُ نِدا… و سَيلُ نَدى… و نبعُ سَنا


اربعین… ندای بلند… وسیل قطرات اشک…و چشمه نور جهان است


 


الأربعينُ موجُ الشُّعوبِ


اربعین موج ملت های مظلوم است


 


متى يَحينُ وقفُ الحُروبِ؟


جنگ ها چه وقت به پایان می رسند؟

مطالب مرتبط