واحد | هرچه که موکب زدیم از برکات رضاست

میثم مطیعی

بیشتر


جنت روی زمین گسترهء کربلاست

در حرمت اربعین شور قیامت به پاست

راه نجف کربلا مشعر عشاق توست

در عرفات حرم فیض هزاران مناست

ای پدر بندگان ابن سبیل توایم

ماندن در این مسیر سیر الی الله ماست

تا حرمت هرقدم با شهدا همقسم

در دلمان دم به دم نغمهء “یالیتنا”است

در سفر کربلا در گذر هر بلا

پاسخ ما بر بلا آیهء “قالو بلی”است

در دو جهان پرچمت دست علمدار توست

زائر تو تا بهشت در کنف این لواست

در سفر اربعین روزی ما بی‌حد است

سفرهء ماه صفر از کرم مجتباست

ما که حرم آمدیم قاصدی از مشهدیم

هرچه که موکب زدیم از برکات رضاست

گرد و غبار حرم روشنی چشم ماست

در نظر بیدلان ” آینه در کربلاست”

هرچه ملک گریه کرد هیچ کفایت نشد

این عمل مستحب واجب عینی ماست

زر به نظر میرسد ذرهء دور ضریح

در نظر زائران خاک حرم کیمیاست

حرمت زوار تو فراتر از کعبه است

زائر تو فوق عرش در حرم کبریاست

فوج ملک زائرت عرش خدا حائرت

سجده به خاک حرم آرزوی انبیاست

زنده به بویت مسیح کشتهء رویت ذبیح

نوح در این ناحیه نوحه گر نینواست

قبر علی اکبرت روضهء پیغمبر است

قطعهء پایین پا جنت بی انتهاست

یاد دم آخرت یاد غم خواهرت

یکسره بالاسرت نالهء زهرا به پاست

باز در این ناحیه روضهء مقتل بخوان

نوحه کن ای دل ببین یوسف زهرا کجاست

با دم “شیب الخضیب” با دم “خدالتریب”

ندبه کن و خون ببار روضهء خون خداست

مرثیه از سر بخوان سر که جدا از تن است

نوحه بخوان بندبند جملهء اعضا جداست

باز نبی کشته شد دست علی بسته شد

فاطمه ای داغدار دروسط شعله هاست

دور نگین عفاف حلقهء نامحرم است

محرم تو بی پناه دشمن تو بی حیاست

حرمت عترت شکست صورتشان باز سوخت

کوچه و بازار شام شاهد این ماجراست


شاعر: سید محمدرضا یعقوبی آل

مطالب مرتبط

پیش چشمم، نه ضریح، نه رواق
پیش چشمم، نه ضریح، نه رواق

سه شنبه, 27 خرداد 1399

پخش
 سرخی هر غروب
سرخی هر غروب

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
السلام ای بدن بی سر گرما دیده
السلام ای بدن بی سر گرما دیده

یک شنبه, 08 اسفند 1400

پخش