علی امام من است و منم غلام علی

هزار جان گرامی فدای نام علی

 

و دشمنان خداوندگار می ترسند

ز خود نمایی شمشیر در نیام علی

 

علی بزرگ ترین اتفاق قرآن است

که بند گشته قیامت به یک قیام علی *

 

قسم به وعده ی شیرین من یمت یرنی

که ایستاده بمیرم به احترام علی

 

یقین که ما همه سیراب می شویم آخر

کنار حوض نبی از شراب جام علیمطالب مرتبط

یک شب به بیابان نجف
یک شب به بیابان نجف

شنبه, 01 شهریور 1399

پخش
أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا

دو شنبه, 13 مرداد 1399

پخش