مردم ازین الم: که نمردم برای تو

ای خاک بر سرم، که نشد خاک پای تو!

گر اختیار مرگ بدستم دهد قضا

روزی هزار بار بمیرم برای تو

غم نیست گر ز مهر تو دل پاره پاره شد

ای کاش! ذره ذره شود در هوای تو

گویم دعا و عمر ابد خواهم از خدا

تا عمر خویش صرف کنم در دعای تو

در آرزوی آنکه: بمن آشنا شوی

آمیختم بهر که بود آشنای تو

جای تو در حریم وصالست، ای رقیب

ای کاش! بودمی، من بیدل، بجای تو

از پادشاهی همه آفاق خوشترست

این سلطنت که: گشت هلالی گدای تو

 



مطالب مرتبط

چه بگویم نگفته هم پیداست
چه بگویم نگفته هم پیداست

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
مالک دل
مالک دل

پنج شنبه, 15 تیر 1402

پخش