ما آبرو بریم به دردت نمی خوریم 

حق می دهیم از همه پنهانمان کنی

ابری شدیمو راه به گریه نبرده ایم

داریم امید تا که تو بارانمان کنی

ما را کنون که تا حرم شاه راه نیست

ای کاش تا که زائر سلطانمان کنیمطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش