حرمت قبله ی مراده

همیشه حاجتامو داده

همه جا ذکر روی لب هام یا امام جواد

میون اینهمه بلا ای پسر امام رضا

آقا منو دریاب 

من از همه خسته شدم

حتی آقاجون از خودم 

آقا منو دریاب 

 

آغوشم کویر و ضریح تو بارونه

دنیا درد محض

نگاه تو درمونه

 

 

یا جواد الائمه

 مطالب مرتبط

منم غلام علی محمد رضا طاهری
منم غلام علی محمد رضا طاهری

چهار شنبه, 30 مرداد 1398

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش