ای مردم عالم بشناسید و بدانید

مهری که به پیشانی ما خورده بخوانید

ارباب حسین است

عمریست تویی خواجه و ما حلقه به گوشیم

یک تار ز موی تو به عالم نفروشیم

من بی سر و پا بودم و خود را به تو بستم

یک عمر نمک خورده نمکدان شکستم

ارباب حسین استمطالب مرتبط

یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش