أراد الله بلند آوازه بادا ابی عبدالله

مردم همه آمدند و رفتند

اما تو همیشه ماندگاری

 تو زنده از آن دمی که گفتی 

الموت أولى من الركوب العاري

حافظ شریعت عشق راوی حقیقت عشق

جاودانه نام تو زنده باد دولت عشق

یادت از هر دل آزاده فراموش نشد

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد 

أراد الله بلند آوازه بادا ابی عبدالله...

آن راز همیشه سر به مهری

هر زخم که خورده ای شکفتی

آن روز شدی عزیز عالم 

وقتی هیهات منا الذله گفتی

از دل قیام حسین 

می‌رسد پیام حسین 

رفتنی ست هر چه که هست 

باقی ست نام حسین

این چه نوریست که تا روز جزا راهگشاست

آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست 

أراد الله بلند آوازه بادا ابی عبدالله...


مطالب مرتبط

روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش