رو به ويراني ام خرابم كن
باز با بخششت عذابم كن

رود نه چشمه نه كه مُردآبم
در كوير غمت سرابم كن

قلب من در گناه يخ زده است
گرمي ات را بده مذابم كن

شمع بي غيرت فراق توام
در غمت قطره قطره آبم كن

بنده اي هستم اي عزيز خدا
سر بازار انتخابم كن

خاك پاي تو سرمه ي چشمم
خاك پاي ابوترابم كن

بدحسابم ولي در اين شب ها
جزء سينه زنان حسابم كن

و اگر شد مرا مدينه ببر
زائر صحن آفتابم كن

چون غرور حسن مرا بشکن
مثل قلب حسن كبابم كنمطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش