جز سفره‌ی کرامت مولی الموالی‌ام
حاجت نبرده پیش کسی دستِ‌خالی‌ام

از تو به غیر مهر و محبت ندیده‌ام
با اینکه دیده‌ای چه قدر لاابالی‌ام

ای چشمه‌ی نگاه تو آیینه‌ی بهشت
من تشنه کام جرعه‌ای از آن زلالی‌ام

یک روز می‌رسد که بغل می‌کنی مرا
هرشب اسیر ساحت این خوش خیالی‌اممطالب مرتبط

سیب سرخ
سیب سرخ

پنج شنبه, 24 آذر 1401

پخش
مالک دل
مالک دل

پنج شنبه, 15 تیر 1402

پخش