تربتت حسین علاج ما نور روضه هات سراج ما
لطف تو همیشه ی خدا ما ورای احتیاج ما
نوکریت تموم حاصلم عکس گنبدت مقابلم
تو همیشه فکر نوکری این منم که از تو غافلم
همه جز تو یه روز  منو تنها میذارن ،معلومه
دل من مگه جایی به جز حرم تو ،آرومه
چی می مونه برای کسی که از عشقت ،محرومهمطالب مرتبط

یک شب به بیابان نجف
یک شب به بیابان نجف

شنبه, 01 شهریور 1399

پخش
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا

دو شنبه, 13 مرداد 1399

پخش
به رنگ یاس
به رنگ یاس

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش