ای آرزوی عشق، تمنا کنم تو را
در شاه بیت عاطفه انشا کنم تورا

پرسند اگر تجلی حسن تو را ز من
با آفتاب و آینه معنا کنم تورا

تو راز سر به مهری و در سجده از خدا
خواهم به آه و ندبه که افشا کنم تو را

وقتی اسیر غربت دنیایی خودم
در کنج دل بگردم و پیدا کنم تو را

شرمنده ام که در اثر روسیاهیم



مطالب مرتبط

بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا

چهار شنبه, 19 خرداد 1400

پخش
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
کشور حیدر
کشور حیدر

چهار شنبه, 14 دی 1401

پخش