قصه ی استقامت زهرا

الگوی رزمنده ی امروز

هر کسی که بره ضرر کرده

هر کسی که بمونه پیروزه 

فاطمه موند پای علی

سیلی خورد جای علی

خدا بهش ...کرد 

و به شیعه هاش عزت داد

پیرو مسیر فاطمه

نداره لحظه ای واهمه

روی لب های من زمزمه

إنا نباهي به فاطمه


 مطالب مرتبط

اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش