نمی‌زد این‌قدر لطمه، اگر با او نمی‌گفتند
که یک‌نیزه به پایش خورد، وقتی روی زین بوده

سؤالی کرد که با سر! چه‌ها کردند بعد از ذبح
بشیر آهسته گفت: امّ‌البنین! در خورجین بوده

خجالت می‌کشید از فاطمیات بنی‌هاشم
که در کوفه، حجاب دخترانش آستین بوده

همان بهتر نبود آن‌جا ببیند دخترانش را
میان مجلسی که حرمله بالانشین بوده

کسی نشنیده از او که بگوید وای عبّاسم
ولی سردردهایش از عمود آهنین بوده
مطالب مرتبط

خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش