پدرت از نجف آمد؛ تو هم از خيمه بيا
قدمی رنجه کن و پای بنه بر سر من

به‌سرم بود، بیاید به‌برم امّ‌بنین
مادرت فاطمه آمد، عوض مادر منمطالب مرتبط

دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش