یار شهید من، ای عشق صدپاره
بعد از تو و عباس، زینب کیو داره

دلم برای دیدنت پر می‌زنه
نگاه تو مرهم دردای منه
یه سال و نیمه زخمه جای سیلیا
حسین! این لحظۀ آخری بیا

خدای من ۲ ببین هنوز کبوده دست و پای من
خدای من ۲ داره میاد غریب کربلای من

حسینم حسینم حسینم حسینم
..........

دنیام تو بودی و، بعد از تو من مُردم
بی تو تک و تنها، صد بار کتک خوردم

فکرشو می‌کردی که من اسیر بشم؟
توی یه نصفه روز اینجوری پیر بشم
فکرشو می‌کردی به اجبار طناب
آل‌اللهو ببرن بزم شراب

خدای من ۲ نامحرما دور عقیله؛ وای من
خدای من ۲ کاش می‌زدن با چوب روی لبای من

حسینم حسینم حسینم حسینم
..................

ای وای پر از زخمی، ای وای پر از خونی
عطشان اگه بودی، عریان نمی‌مونی

نترس اگه غارت شده پیرهنت
چادرمو می‌ندازم رو بدنت
منم شبیه خیمه‌هات می‌سوختم
کاشکی خودم برات کفن می‌دوختم

خدای من خدای من؛ عریانه بچۀ باحیای من
خدای من خدای من؛ ببین چقد تنهان بچه‌های من

خدای من خدای من؛ سر بریدن بچه‌مو روی پای من
خدای من خدای من؛ به هیچ کسی نمی‌رسه صدای من

بُنَیَّ بُنَیَّ بُنَیَّ بُنَیَّمطالب مرتبط

اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش