زیباترین ستاره ی خلقت رسیده است
سجده کنید ، روح عبادت رسیده است
نور خدا، چراغ هدایت رسیده است
باید قیام کرد ، قیامت رسیده است

امشب که مست می شوم از بوی کربلا
فطرس! ببر سلام مرا سوی کربلا

تاج سر ملائکه ی آسمان حسین
تنها دلیل خلق زمین و زمان حسین
ذکر زمان سختی پیغمبران حسین
زهرا سپرده است بگوییم: جان حسین

گفتم حسین و ولوله افتاد در جهان
گفتم حسین و فاطمه با خنده گفت جان

در مشکلات پشت و پناهم حسین شد
بیراهه رفته بودم و راهم حسین شد
تنها دلیل گریه و آهم حسین شد
زهرا اجازه داد که شاهم حسین شد

فهمیده ایم طبق روایات معتبر
از کشتی حسین نباشد بزرگتر

از کودکی "حسین" مسیحای زینب است
یعنی تمام لذت دنیای زینب است
غیر از حسین کیست که مولای زینب است
کنج دل حسین فقط جای زینب است

زینب... همان که سیطره دارد به عالمین
زینب نگو، بگو همه ی هستی حسین

ما تشنه ایم تشنه ی باران کربلا
ما سائل ایم سائل سلطان کربلا
دل برده از ملائکه ایوان کربلا
دست تمام عالم و دامان کربلا...

بی صبح کربلا شب عالم سحر نداشت
دنیا چه داشت؟ کرب و بلا را اگر نداشت

افلاک زیر سایه ی گنبد طلای اوست
جبریل معتکف شده کربلای اوست
دنیا و هر چه هست درآن خاک پای اوست
اصلا بهشت گوشه صحن و سرای توست

عشق "حسین" در دل ذرات عالم است
دنیای بی حسین شبیه جهنم استمطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش