مردم دنیا رو می بینی فرمانده

نمی شناسنت ولی صدات می کنن

بیا که این مردم اگه ببیننت

زندگیشونو حتی فدات می کنن

از سرباز به فرمانده فرمانده میدان آماده است

از سرباز به فرمانده بسم الله ایران آماده است

از سرباز به فرمانده قبیله ی سلمان آماده است

سلام فرمانده مهدی

سلام آقای خوبم

سلام از خطه ی سردار سلیمانی

سلام فرمانده مهدی

سلام دورت بگردم

سلام فرمانده ی بچه های ایرانی

سلام از ارتش سید خراسانی

رو منم حساب کنیا منم انتخاب کنیا

دیگه ما هزار و چهارصدیات انقلاب کنیا

به منم نگاه کنیا اسمم صدام کنیا

تو نمازهای شبت برای منم دعا کنیا

مثل امام و مثل شهدا دعام کن که رو سفید بشم

ببین مثل کاپشن صورتی من اومدم برات شهید بشم

سلام فرمانده مهدی

سلام آقای خوبم

سلام از خطه ی سردار سلیمانی

سلام فرمانده مهدی

سلام دورت بگردم

سلام فرمانده ی بچه های ایرانی

سلام از ارتش سید خراسانی

اگه فرمانده هنوز یار می خوای من هستم

مثل مصباح اگه عمار می خوای من هستم

اگه مثل حسن باقری سردار می خوای من هستم

تو سپاهت پرچم دار می خوای به من بگو

اگه مجتبی علمدار می خوای به من بگو

مثل ابراهیم هادی یه طرفدار می خوای به من بگو

بوی ظهورت از همه ی دنیا می رسه یه مشام فرمانده

یه روز تموم عالم به ما می گن نسل سلام فرمانده

از سرباز به فرمانده فرمانده میدان آماده است

از سرباز به فرمانده بسم الله ایران آماده است

از سرباز به فرمانده قبیله ی سلمان آماده است

سلام فرمانده مهدی

سلام آقای خوبم

سلام از خطه ی سردار سلیمانی

سلام فرمانده مهدی

سلام دورت بگردم

سلام فرمانده ی بچه های ایرانی

سلام از ارتش سید خراسانیمطالب مرتبط

سلام فرمانده 2
سلام فرمانده 2

جمعه, 12 اسفند 1401

پخش
تویی فرمانده ی عالم
تویی فرمانده ی عالم

جمعه, 19 اسفند 1401

پخش
بیعت با علی
بیعت با علی

شنبه, 10 تیر 1402