گلی که نور صورتش به ماه آسمون غالبه
علی بن حسین بن علی بن ابیطالبه

جانم؛ لبخند اربابو ببین
جانم؛ خورشیده مهمون زمین
جانم؛ اومده زین‌العابدین

شور دلها، روی لبها، یا مولانا یا مولانا
بهترین دم، تُو این شبها، یا مولانا یا مولانا

یا مولانا علی بن حسین
............

شبِ سومِ عیدِ ماهِ شعبانه شب حاجته
شبی که خونۀ حسین پر از شادی پر از برکته

جانم؛ اومده نور عالمین
جانم؛ نور چشمای والدین
جانم؛ دومین علیِ حسین

دلهامون شاد، از غم آزاد، یا مولانا یا مولانا
آره اومد، زین‌العباد، یا مولانا یا مولانا

یا مولانا علی بن حسین
...........

اگه میخوای ببینی خونۀ حسینو آماده شو
می‌بوسن همۀ فرشته‌ها دستای نوزادِشو

جانم؛ ولوله شد پاشو بیا
جانم؛ اونجا می‌خونن خیلیا
جانم؛ به داماد ایرانیا

ای درّ ناب، ما رو دریاب،  یا مولانا، یا مولانا
نوکر میگه، جانم ارباب، یا مولانا، یا مولانا

یا مولانا علی بن حسینمطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش