راهو روشن کرده نور تو
پای تو می‌مونیم و عهدی داریم
چشم دنیا به ظهور تو
مگه آقا ما چندتا مهدی داریم
مگه آقا ما چندتا مهدی داریم
از تولدم گفتن به من
 سرباز حجت بن الحسن
می‌گفت با این آقا حرف بزن
مادر بزرگم
 گوشش به حرف حاج کافی بود
که می‌گفتن برمی‌گردی زود
تو گوشم می‌خونه این سرود
پدر بزرگم
ندیدم شیرین‌تر از این عهدی
عزیزم مهدی عزیزم مهدی
مثلا اومده انقلاب کردی
هرچی خونه‌ی ظلمه خراب کردی
مثلا دیگه کارو تمام کردی
سید المقاومه قیام کردی
هوامو داره نگاهت این دفعه برات نامه نوشتم
که دست خط خودمه حرف دلمه ماه بهشتم
نوشتم
تو کشورمو دعا کنی خب
واسم بغلت رو وا کنی خب
قلبم خونه‌ی امید بشه خب
این عاشقتم شهید بشه خب
امرت اجرا شد تمام یا مهدی
تو فقط بیا بگیم سلام یا مهدی
دنیا ایستاده به احترام یا مهدی
می‌رسیم به جمعه‌ی قیام یا مهدی
***
یه روز میای می‌گیری حق مظلومو
حق اشک بچه‌های معصومو
تو هر قاره و کشور ازت می‌گم
بعد عزیزم حسین فقط میگم
ندیدم شیرین‌تر از این عهدی
عزیزم مهدی عزیزم مهدی
اصلا تو فقط بیا
 با لشکر بچه‌ها
ما همه سربازتیم
حساب کن روی ما
سجاده‌ی تو نجف
 ای مهر تو کربلا
یا منتقم الحسین
 حساب کن روی ما
گوش می‌کنیم حرفاتو
جلو بیار دستاتو
دست همو می‌گیریم
 عهد ببندیم با تو
هوامو داره نگاهت این دفعه برات نامه نوشتم
که دست خط خودمه حرف دلمه ماه بهشتم
نوشتم
تو کشورمو دعا کنی خب
واسم بغلت رو وا کنی خب
قلبم خونه‌ی امید بشه خب
این عاشقتم شهید بشه خب
ندیدم شیرین‌تر از این عهدی
حبیبی مهدی حبیبی مهدیمطالب مرتبط

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

شنبه, 07 خرداد 1401

پخش
سلام یا جداه
سلام یا جداه

سه شنبه, 22 شهریور 1401

مهمونم کربلا
مهمونم کربلا

جمعه, 23 مهر 1400

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش