ای علی‌اکبرِ امام‌حسین
شبه پیغمبرِ امام‌حسین
ای عزیز دل امام‌حسن
اولین حیدرِ امام‌حسین

همۀ دنیا شده مجنون
پسر امّ لیلا، لیلا
همۀ دنیا شده بنده
پسر امّ لیلا، مولا

علی‌اکبر ۲ تویی نور منوّر
علی‌اکبر ۲ تویی محشر محشر
علی‌اکبر ۲ تویی وارث شخصِ شخیص حیدر

علی‌اکبر ۲ علی بن حسین
........
ای دل و دلبر امام حسین
بهترین یاور امام حسین
خیلیا رفتن اما شما
بودی دور و بر امام حسین

همۀ دنیا شده قطره
پسر امّ لیلا، دریا
همۀ دنیا شده نوکر
پسر امّ لیلا، آقا

علی‌اکبر ۲ تویی بوی معطّر
علی‌اکبر ۲ تویی عشق مطهّر
علی‌اکبر ۲ تویی مست ولای ساقی کوثر

علی‌اکبر ۲ علی بن حسین
........
ای همه لشکر امام‌حسین
قوت سنگر امام‌حسین
چون که شیر خدا به وصف تو
گفته شیر نر امام حسین

همۀ دنیا شده تشنه
پسر امّ لیلا، سقا
همۀ دنیا شده رعیت
پسر امّ لیلا، والا

علی‌اکبر ۲ تویی ثانی حیدر
علی‌اکبر ۲ تویی از همه برتر
علی‌اکبر ۲ همه محو تو هستن؛ الله اکبر

علی‌اکبر ۲ علی بن حسین
........
کربلا خیبرِ امام حسین
تو شدی حیدر امام حسین
وقتی میری به سمت معرکه
می‌خونه خواهر امام حسین

همۀ دنیا شده ناچیز
پسر امّ لیلا، اعلا
همۀ دنیا شده پایین
پسر امّ لیلا، بالا

علی‌اکبر ۲ تویی کیفر کافر
علی‌اکبر ۲ تویی مرگ ستمگر
علی‌اکبر ۲ تویی همت و ایثار، غیرت و باور

علی‌اکبر ۲ علی بن حسین
........
هستی در محضرِ امام حسین
یار فرمانبرِ امام حسین
تو آقازادۀ آقای ما
ما همه نوکر امام حسین

همۀ دنیا شده همرنگ
پسر امّ لیلا، یکتا
همۀ دنیا شده محو و
پسر امّ لیلا، زیبا

علی‌اکبر ۲ تویی دلبر مادر
علی‌اکبر ۲ تویی معنی کوثر
علی‌اکبر ۲ تویی ظاهر و باطن، اول و آخر

علی‌اکبر ۲ علی بن حسین
........
نور تو منظر امام حسین
ای شهیدپرور امام حسین
چی از این بهتره که تو شدی
الگوی کشور امام حسین

همۀ ایران شده مستِ
پسر امّ لیلا تنها
همۀ ایران شده محوِ
پسر امّ لیلا واللا

علی‌اکبر ۲ تویی شیر دلاور
علی‌اکبر ۲ تویی برتر و سرور
علی‌اکبر ۲ دو دست تو همیشه، یاور رهبر

علی‌اکبر ۲ علی بن حسینمطالب مرتبط

بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش