خوش قد و بالا جوون لیلا

دلبر بابا جوون لیلا

عالی اعلا جوون لیلا

شبه پیغمبری علی اکبر ثانی حیدری علی اکبر

این دلای خراب حسین و تا حرم میبری علی اکبر

سرو رشید و امید شاه ماشا الله

اومده یه قرص کامل ماه ماشا الله

علی علی اکبر ......

صاحب شوکت جوون لیلا

وارث عزت جوون لیلا آخر غیرت جوون لیلا

مرد نام آوری علی اکبر تو یل لشکری علی اکبر

توی مردی و غیرت و ایثار تو فقط رهبری علی اکبر

با ضربه ها گاه و بی گاه ما شا الله

از نهاد دشمن بلند شد آه ما شا الله

علی علی اکبر ....

ای تب دریا علی اکبر

روح مصفا علی اکبر

شاگرد سقا علی اکبر

وارث ذوالفقار علی اکبر ای تو زهرا تبار علی اکبر

من کویرم تویی تو بهارم رو کویرم ببار علی اکبر

خرابم کن از این سبوی ناب جان ارباب

گداهای می خونت و دریاب جان ارباب

علی علی اکبر......

خلقاً خُلقاً مثل پیغمبر روحاً جسماً ثانیه حیدر

جمع حیدر با محمد تو آقازاده یا علی اکبر

ای جان جانانم ای روح و ریحانم علی جانم علی جانم

ای نور شب تارم ای ماه پنهانم علی جانم علی جانم

صفا علی اکبر وفا علی اکبر

تویی تو حیدر کرب و بلا علی اکبر

دریای نور و احساسه هم دُر و گوهر و الماسه

فرزند ارشد ارباب و شاگرد اول عباسه

با تو سرگردونم از عشقت حیرونم علی جانم علی جانم

تنها تو لیلایی پای تو من نورم علی جانم علی جانم

دخیل نگاهم تویی پسر شاه

تو هستی نوه ی گل علی ولی الله

صفا علی اکبر وفا علی اکبر

تویی تو حیدر کرب و بلا علی اکبر

نام حسین و کرب و بلا هر دو دلرباست

نام علی اکبر از آن دلرباتر استمطالب مرتبط

یک شب به بیابان نجف
یک شب به بیابان نجف

شنبه, 01 شهریور 1399

پخش
أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا

دو شنبه, 13 مرداد 1399

پخش