مگه مثل تو میاد دیگه توی دنیا نه والله

مگه عاشقی بدون تو میشه معنا نه والله

مگه پیدا میشه به مهربونیت آقا نه والله

ای وعده خدا و موعود صبح صادق

راه نجات خلق و راه شناخت خالق 

فصل الخطاب حق و گنجینه حقایق

عرش خدا واسه تو ریسه بندونه 

آسمون از شادی ستاره بارونه

هر کی با من همراهه اینو بخونه 

کسی که یاری مثل تو داره بیاره بیاره بیاره 

یه سر زلف تو توم عالم نداره نداره نداره

 مطالب مرتبط

هر دری بسته شود جز در پرفیض حسین
هر دری بسته شود جز در پرفیض حسین

یک شنبه, 30 مرداد 1401

پخش
این همه مجنون داره
این همه مجنون داره

دو شنبه, 18 شهریور 1398

پخش
بانوی جلیله ای جانم عقیله
بانوی جلیله ای جانم عقیله

یک شنبه, 21 آذر 1400

پخش
جون جونم علیه ورد زبونم علیه
جون جونم علیه ورد زبونم علیه

یک شنبه, 11 تیر 1402

پخش