کسی که قبله بهش متمایله اومده

کسی که نقل تموم محافله اومده 

کسی که حل تموم مسائله اومده 

به صفای قدمش همه بگید ماشاءالله 

برسه تا عرش اعلا به صفای قدمش همه بگید ماشاءالله

ماشاءالله به اسم زیباش ماشاءالله به نیم نگاهش 

ماشاءالله به قدو بالاش ماشاءالله به روی ماهش 

مولانا بقیت الله مولانا بقیت الله مولانا بقیت الله 
مطالب مرتبط

ای صنما (به همراه علیرضا طاهری)
ای صنما (به همراه علیرضا طاهری)

دو شنبه, 07 اسفند 1402

پخش
دلم به غیر امام رضا
دلم به غیر امام رضا

یک شنبه, 03 اسفند 1399

پخش
جون جونم علیه ورد زبونم علیه
جون جونم علیه ورد زبونم علیه

یک شنبه, 11 تیر 1402

پخش
بانوی جلیله ای جانم عقیله
بانوی جلیله ای جانم عقیله

یک شنبه, 21 آذر 1400

پخش