رخ زیبا داری

دل دریا داری 

به فدای چشمات چه تماشا داری 

تویی آقای من خواب و رویای من

غصه خوردی خیلی آقا جون جای من 

رو چشم جا داری تو تماشا داری 

کعبه ی قلب من خال زیبا داری 

یا مهدی ادرکنی یا مهدی ادرکنی یا مهدی ادرکنی...

دین و ایمان من جان جانان من 

ماه پنهان من تویی درمان من 
مطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش