شد بهار و فصل زندگی آمد

سال نو به ماه بندگی آمد

شد به این ترانه جان ما سرشار

یا مقلب القلوب و الابصار 

یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

احسن الحال یعنی که دوا بشه دردامون

احسن الحال یعنی سال نو بیاد آقامون ۲

 

*یا الله یا الله یا الله . . . . . .*

 

عید من بود شب وصال تو

جان جلا بگیرد از جمال او

تا سحر بخوانمت به این اذکار

یا مقلب القلوب و الابصار 

یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

احسن الحال یعنی نوکری یوسف زهرا س

احسن الحال یعنی سال نو بریم کربلا

 

*یا الله یا الله یا الله . . . . . .*

 

شد شب نهم دو دیده ام دریا

یاد روضه های حضرت سقا

یاد دست از بدن جدا گشته

یاد آن لبان تشنه ی سردار

یا مقلب القلوب و الابصار 

یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

احسن الحال یعنی زندگیت فدای اربابت

احسن الحال یعنی جون بدی رو پای اربابت

 

*یا الله یا الله یا الله . . . . . *مطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
منم غلام علی محمد رضا طاهری
منم غلام علی محمد رضا طاهری

چهار شنبه, 30 مرداد 1398

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش