یابن‌الحسن! ولیّ ِ غَیورِ خدا! بیا

منصورِ مُنتَقِم به دم ِ اولیا! بیا

ای آنکه در صباح، جدا در مسا،جدا...

داری تو گریه از غم ِخونِ خدا، بیا

یابن الحسن! به خونِ سری که بُریده شد

با تیغِ جهل و خنجرِ کین، از قفا، بیا

بر خونِ قلبِ او که زمین ریخت از سِتَم

با تیغ و سنگ و چوب و سُم ِ اسب‌ها، بیا

دیگر بس است بی گُلِ روی تو زندگی

ای اصل زندگی! همه‌ی عشقِ ما! بیامطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
منم غلام علی محمد رضا طاهری
منم غلام علی محمد رضا طاهری

چهار شنبه, 30 مرداد 1398

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش