باب الحوائجی و گرفتار آمدیم

درمانِ دردهایی و بیمار آمدیم

ما سال هاست در به درِ مشهد و قمیم

با رزق و روزی تو چنین بار آمدیم

در ساحل نجاتِ تو پهلو گرفته ایم

آلوده آمدیم .... گنهکار آمدیم

دستانمان تهیست ؛ به بازار عشق تو

با یک کلاف بر سرِ بازار آمدیممطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
منم غلام علی محمد رضا طاهری
منم غلام علی محمد رضا طاهری

چهار شنبه, 30 مرداد 1398

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش